Rozmiar: 15909 bajtów

- 0942 -

1353, 9 XI, Goldenstein (Goldynstein)

proximo Sabbato post diem animarum

Heynemannus de Luchtinberg, starosta morawskiej miejscowości Goldenstein, powiadamia wójta, rajców i ławników nyskich, że wysłał list do starosty nyskiego Jana de Waldow (Johannes), w którym powiadamia adresata, iż odbył bezpiecznie podróż do Goldenstein i dlatego zobowiązuje się, że pomimo wrogich stosunków z biskupem wrocławskim mieszczanie nyscy tak długo jak wystawca będzie sprawował urząd starosty, będą mogli bez przeszkód podróżować po terytorium podległym władzy margrabiego morawskiego.

Oryg.: łac., WAP Opole, sygn. Dok. m. Nysy, 1354, 9 XI, Goldenstein. Regest: CDS, XXXVI, s. 8, nr 26.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów