Rozmiar: 15909 bajtów

- 0943 -

1353, 9 XI, Praga

Sonnabend vor Martini

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy, nadał Weidingerowi von Bran półtora łana folwarku i 2 łany czynszowe w obrębie granic Chocianowa oraz połowę sołectwa, pół karczmy,13,5 kopy czynszu, 9,5 szefla owsa, 1/4 patronatu nad kościołem tamże, sądownictwo wyższe oraz prawo wypasu bydła. Wystawca zezwala też Weidingerowi i osadzonym przez niego kolonistom wywozić drewno budulcowe i opałowe na własne potrzeby i sprzedaż, wolno też im kosić trawę na łąkach.

Regest: A. Sammter, Chronik der Stadt Liegnitz, Liegnitz 1864, I, s. 542-543, nr 78.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów