Rozmiar: 15909 bajtów

- 0944 -

1353, 11 XI, Strzelce Opolskie

in die sancti Martini

Albert, książę Opola i Strzelec, zaświadcza, że Janusz de Polmese (Januss) sprzedał swe dobra dziedziczne w Mokrym Dańcu panu Suercz z wszelkimi prawami książęcymi.

Świadkowie: Teodoryk Kolor, Hinko de Paluchovicz, Lasota z Centawy (Czantawa), Przecław z Tomic (Thomicz), Teodoryk de Lochicz, Hinko, prokurator książęcy, i Mikołaj, notariusz wystawcy.


Regest: CDS, VI, s. 5, nr 21.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów