Rozmiar: 15909 bajtów

- 0945 -

1353, 11 XI, Kłodzko (Glatz)

in die sancti Martini confessoris

Benesz de Hustnik (Benesius), starosta kłodzki, i rajcy kłodzcy zaświadczają, że Ticzko de Panowicz starszy sprzedał Ticzkowi de Panowicz młodszemu wieś Nowy Waliszów (Waltersdorf Novum) w dystrykcie Bystrzyca Kłodzka (Habelschwerdt).

Świadkowie: Hanco de Knoblauchsdorf, Otto de Glubocz starszy, Hartungus de Nymand i Otto de Hugewicz.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 132 C, nr 18.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów