Rozmiar: 15909 bajtów

- 0947 -

1353, 22 XI, Koźle (Kozla)

X Kal. Decembris

Bolko, książę Bytomia i Koźla (Bolco ... dux Bythomiensis et Kozlensis), zawiadamia, że Niczco Theodorici, sołtys z Radoszowej w dystrykcie kozielskim (Radossow ... Kozlensis), sprzedał karczmę w Radoszowej za 6 grzywien i 5 groszy Sygrodowi ze Sławikowa (Sygrodus de Slavicov).

Świadkowie: Działosza (Dzalosa), sędzia dworu, Manczina Stary z Twardawy (Antiqus ... Twardawa), Gerlachsheym i Laszko (Lasco), podsędek.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 4, nr 65 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów