Rozmiar: 15909 bajtów

- 0948 -

1353, 27 XI, Kłodzko (Glacz)

fer. quinta proxima post festum Katherine Virginis

Benesz de Husnik (Benessius de Husink), starosta kłodzki, zaświadcza, że Thammo i Mikołaj (Nycolaus), bracia z Topoli (Rachnaw), pożyczyli 8 kóp groszy praskich od Mikołaja (Nycolaus), gwardiana, i konwentu franciszkanów w Kłodzku (Glacz) pod zastaw 1 grzywny liczonej po 64 grosze rocznego czynszu z 9 prętów polawe wsi Swencz w dystrykcie kłodzkim (Glacensis). Pole to uprawia aktualnie chłop Sdenko. Jeśli w ciągu 3 lat bracia nie wykupią zastawionego czynszu, to przejdzie on na własność gwardiana i konwentu.

Świadkowie: Henselinus de Bela, Jerkon de Musschin, rycerze, i Otto de Glubocz.


Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 148.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów