Rozmiar: 15909 bajtów

- 0949 -

1353, 28 XI, Góra (Gora)

primo die Adventus

Jan, książę Śląska i pan Ścinawy, zaświadcza, że bracia Jan i Stefan, sędzia miasta Góry (Gora), sprzedali temu miastu młyn zwany Rosmühle za 1,5 grzywny rocznego czynszu.

Świadkowie: Otto de Doneyn, Jan de Panowicz (Johannes), Otto de Polow, Friczco Trepperleyn, Franczko Koslik, Mikołaj Rebo (Nicolaus), sędzia dworu wystawcy, i Jan, rektor szkoły w Górze (Johannes ... Gora).


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 132 a, nr 14.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów