Rozmiar: 15909 bajtów

- 0950 -

1353, 1 XII, Żagań (Sagan)

Kal. Decembris

Henryk Nycolai de Loslow (Henricus), kleryk diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis) i notariusz publiczny, stwierdza, że Berwik (Berwicus), sędzia dworu żagańskiego (Saganensis), oświadczył, iż Utilia, wdowa po Zygfrydzie Bogaczu (Syffridus Divitus), ofiarowała konwentowi kanoników regularnych w Żaganiu 1 wiardunek czynszu z ławy szewskiej Henryka zwanego Hotscher (Henricus) i 3 wiardunki z 7 łanów w Stanowie w dystrykcie żagańskim (Rengersdorf Saganensis districtus) na olej do lamp, które mają palić się na głównym ołtarzu w kościele klasztornym. Utilia i jej siostra Klara zwana Tolle (Clara) wypłaci 6 grzywien Janowi, mincerzowi (Johannes Monetarius), dotychczasowemu właścicielowi czynszu z owych 7 łanów.

Świadkowie: Piotr, syn Zygfryda Bogacza (Petrus filius Syffridi Divitis), Berwik (Berwicus), sędzia dworu żagańskiego (Saganensis), Arnold Moldil (Arnoldus), Jan Hassenis (Johannes), konsulowie żagańscy, oraz Leutherus, mieszczanin żagański.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 116, nr 93.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów