Rozmiar: 15909 bajtów

- 0952 -

1353, 15 XII, Wrocław (Wratislauia)

XVIII Kal. Januarii

Przecław (Preczlaus), biskup wrocławski (Wratislauiensis), zaświadcza, że za zgodą kapituły sprzedał wikariuszom katedry wrocławskiej czynsz roczny w wysokości 2 grzywien z dóbr w Cerekwicy (Cerequicz), należących do stołu biskupiego, i otrzymał w zamian należący do tychże wikariuszy czynsz tej samej wysokości z dóbr Kurczów w dystrykcie wrocławskim (Curczow Wratislauiensis districtus).

Świadkowie: Jakub Augustini (Jacobus), kanonik wrocławski i protonotariusz, Albert (Albertus), notariusz biskupi, i Jan Conoplat (Johannes), notariusz kapituły wrocławskiej.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Kolegium wikariuszów we Wrocławiu, dokumenty parafialne, nr 21.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów