Rozmiar: 15909 bajtów

- 0953 -

1353, 17 XII, Wrocław (Wratislauia)

XVI Kal. Januarii

Tomasz, biskup Sarepty (Thomas episcopus Sareptensis), nabył za 114 grzywien 13 grzywien rocznego czynszu ze wsi Małujowice (Molwicz) i 3 grzywny rocznego czynszu z młyna o 4 kołach leżącego koło Kątów Wrocławskich (Kanth), które kupił za 30 grzywien. 6 grzywien rocznego czynszu przeznacza na potrzeby chorych mnichów z klasztoru Św. Wincentego, 10 grzywien zaś na posiłki dla mnichów w oznaczone dni świąteczne. Darowiznę tę zatwierdzili Wilhelm (Wilhelmus), opat klasztoru Św. Wincentego, Jan Pastericz (Johannes), przeor, i Jan z Ziębic (Johannes de Munstirberg), podprzeor (w Rep. 67, nr 349 wymieniony tylko opat Wilhelm).

Świadkowie: Wilhelm (Wilhelmus), opat klasztoru Św. Wincentego, Jan Pastericz (Johannes), przeor, Jan z Ziębic (Johannes de Munstirberg) zastępca przeora, Mikołaj z Oleśnicy (Nicolaus de Olsna), kantor, Mikołaj de Cindato (Nicolaus), odpowiedzialny za wyżywienie mnichów, i Stanisław (Stanyslaus), kapelan.

Pieczęć wystawcy i opata Wilhelma w Rep. 67, nr 349.
3 pieczęcie: wystawcy opata Wilhelma i klasztoru św. Wincentego w Rep. 67, nr 348.


Oryg.: łac., w dwóch ekspedycjach, WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 348, 349.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów