Rozmiar: 15909 bajtów

- 0955 -

1353, 18 XII, Awinion (Auinion)

XV Kal. Januarii. anno primo

Papież Innocenty VI przychyla się do prośby Małgorzaty, hrabiny Holandii (Margareta Hanonie et Hollandie comitissa), i zatwierdza opatowi i konwentowi cystersów w Lubiążu (Lubens) patronat nad kaplicą św. Wawrzyńca na zamku legnickim (Legnicz) nadany przed 18 laty przez Bolesława, księcia Śląska i pana Brzegu (Boleslaus dux Slesie et dominus Bregensis). Poprzedni papież Klemens VI zamierzał darowiznę tę zatwierdzić.

Regest: MBV, II, s. 71, nr 168.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów