Rozmiar: 15909 bajtów

- 0956 -

1353, 20 XII, Awinion (Auinion)

XIII Kal. Januarii. Anno primo

Jan zwany Rudym (Johannes dictus Rufus) i Jan Werd (Johannes) proszą papieża Innocentego VI o rozstrzygnięcie sprawy obsady stanowiska rektora kościoła Św. Marii Magdaleny we Wrocławiu.

Regest: MBV, II, s. 71, nr 170.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów