Rozmiar: 15909 bajtów

- 0957 -

1353, 20 XII, Awinion (Auinion)

XIII Kal. Januarii. Anno primo

Papież Innocenty VI zatwierdził Jana Werd (Johannes) na stanowisku rektora kościoła parafialnego Św. Marii Magdaleny we Wrocławiu (Wratislauia), zwolnione przez Jana Rudego (Johannes dictus Rufus), który zajmował to stanowisko od śmierci Wawrzyńca de Kalew (Laurentius). Jan Werd zrezygnował w obecności Stefana, arcybiskupa Tuluzy (Stephanus ... Tholoza), komornika papieskiego, z prebendy przy kościele Św. Euzaniasza w diecezji akwilejskiej (Aquilegensis). O decyzji tej wystawca powiadamia m. in. opata klasztoru premonstratensów św. Wincentego we Wrocławiu i prepozyta lubuskiego (Lubucensis).

Regest: MBV, II, s. 72, nr 171.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów