Rozmiar: 15909 bajtów

- 0958 -

1353, 21 XII, Wrocław (Wratislauia)

XII Kal. Januarii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus), stwierdza, że stawili się przed nim Jan (Johannes), pleban kościoła Św. Elżbiety we Wrocławiu, i Jan (Johannes), przeor szpitala Św. Macieja, i w imieniu mistrza krzyżowców z gwiazdą Henryka (Henricus) oświadczyli, iż poprzedni mistrz Walter (Waltherus) sprzedał Mikołajowi Ebirsbach (Nicolaus) wieś Bąków w dystrykcie kluczborskim (Bank Cruczeburgensis districtus) z folwarkiem zwanym Nova Curia, ale potem następca Waltera, Jan, odwołał tę sprzedaż przed Apeczką z Ząbkowic (Apeczko de Frankensteyn), oficjalem biskupa. Mistrza krzyżowców reprezentował w tej sprawie Franczko ze Złotoryi (Frantzco de Goldberg). Jednak dóbr nie udało się wówczas odzyskać. Obecnie jednak zawarto kompromis i Więcław de Byrkinhayn (Wenceslaus) i jego matka Gertruda (Gertruda), wdowa po Fryczku de Byrkinhayn (Friczcho), sprzedali dobra Bąków i Nova Curia Peczkowi Rudigeri (Peczcho), wójtowi Kluczborka (Cruczeburg), i w obecności Bolka, księcia Śląska i pana Świdnicy (Bolko dux Slezie et dominus Swidnicensis), zrezygnowali z wszelkich praw do wymienionych dóbr na rzecz klasztoru i szpitala Św. Macieja. Peczko Rudigeri wypłacił zakonnikom 30 grzywien tytułem zwrotu kosztów za dokonane niegdyś przez klasztor melioracje oraz zobowiązał się do płacenia czynszu. Pół wiardunka z dziesięciny pieniężnej z tych oraz innych dóbr położonych w dystrykcie kluczborskim zgodnie z postanowieniem biskupa Tomasza (Thomas) i kapituły wrocławskiej przeznacza się na utrzymanie chorych. Wystawca zatwierdza powyższe postanowienia.

Świadkowie: Franciszek (Franciscus), biskup Catinensis, magister Jan (Johannes), medyk, Albert z Zatora (Albertus de Zator), proboszcz kościoła Św. Marii Magdaleny we Wrocławiu (Wratislauia), Piotr Monbok (Petrus), proboszcz z Byczyny (Byczensis), i kanonik poznański Stefan (Stephanus Posnaniensis), notariusz wystawcy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., w dwóch ekspedycjach, WAP Wrocław, sygn. Rep. 66, nr 173,174.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów