Rozmiar: 15909 bajtów

- 0961 -

1353, 28 XII, Legnica

die sanctorum Innocentium

Henryk Falkenhayn i jego syn Wolfram zrzekaj± się praw do dóbr Walmiz na rzecz Peczka Falkenhayn.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep.135 B, nr 41, s. 111, nr 206.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów