Rozmiar: 15909 bajtów

- 0962 -

1354, Czarnowąsy?

Jescho zwany de Grutitz, właściciel wsi Kromlowicz z folwarkiem stwierdza, iż wieś ta i folwark zostały mu nadane dożywotnio przez Jakuba (Jacobus), prepozyta klasztoru w Czarnowąsach, po śmierci zaś owego Jescha nabytki te wraz ze wszystkimi przynależnościami mają stać się ponownie własnością w.w. klasztoru.

Świadkowie: Jakub (Jacobus) i Hascho, bracia, kanonicy Montis Syon, Świętosław (Swenthoslaus), przeor klasztoru w Czarnowąsach, Mikołaj z Dobrej (Nicolaus de Dobra), proboszcz, oraz Henryk (Henricus), notariusz.


Druk: CDS, I, s. 37. nr 38.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów