Rozmiar: 15909 bajtów

- 0964 -

1354

Bolko, książę Śląska i pan Świdnicy, zatwierdza nadanie przez Jana de Donyn wsi Gorzanowice (Hoendorf) kapitule wrocławskiej, zwalniając jednocześnie tę wieś od ciężarów prawa książęcego.

Regest: AA Wrocław, sygn. Liber Berghianus, s. 5.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów