Rozmiar: 15909 bajtów

- 0966 -

1354

Wacław, książę Śląska, pan Legnicy, rozstrzyga spór między opatem lubiąskim a rycerzem Fryczkiem z Księgienic (Friczco) w ten sposób, iż uznaje prawo rycerza do wyższego sądownictwa i czynszów w Kokorzycach, z zastrzeżeniem prawa pierwokupu tych uprawnień tylko dla opata lubiąskiego. Książę ponadto przyznaje w.w. opatowi prawo własności i lenne, wyższe sądownictwo i wszystkie dochody w trzech wsiach: Księginice, Malczyce i Rogów Legnicki.

Regest: Z. f. G. Schl., IV, s. 121.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów