Rozmiar: 15909 bajtów

- 0967 -

1354

Przecław, biskup wrocławski (Preceslaus), zatwierdza sprzedaż folwarku (allodium) Kębłowice (Cammelwitz), rezerwując sobie 3 grzywny rocznego czynszu.

Regest: AA Wrocław, sygn. Liber Berghianus, s.146, nr 22.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów