Rozmiar: 15909 bajtów

- 0971 -

1354

Thammo, Nekusch i Arnold z Topoli sprzedali za 15 kóp groszy praskich Heynichenowi z Trzebieszowic (Heynichen von Cunczindorf) 2 łany w Dzikowcu k. Nowej Rudy (Ewrhardivilla, Erhardivilla, Eberhardisdorf bei dem Nvenrode).

Regest: Z. f. G. Schl., XIV, s. 216.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów