Rozmiar: 15909 bajtów

- 0973 -

1354

Bracia Thamo, Nekusch i Arnold z Topoli (Rachnaw) sprzedali za 50 grzywien swoje posiadłości w Słupcu Jerkinowi (Jerkin) von Muschin oraz Ottonowi (Otto) i Mikołajowi (Niklos) von Glubocz.

Regest: Z. f. G. Schl., XV, s. 219.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów