Rozmiar: 15909 bajtów

- 0975 -

1354

Thilo z Legnicy, pisarz, nadał swym dzieciom: Annie (Anna) i Hanzkowi (Hanzko) 7/4 pola (agri) w Jagodnie, należącego do folwarku Radomierzyce, położone k. Wojszyc, w pobliżu folwarku (allodium) Genzona ze Zgorzelca (Genzo).

Regest: Z. f. G. Schl., XLIII, s. 249, przyp. 1.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów