Rozmiar: 15909 bajtów

- 0976 -

354

Thilo (z Legnicy?), pisarz, przekazał swym dzieciom Fraciszkowi (Frane) i Annie (Anna), i dalszym ewentualnym swoim potomkom młyn nad rzek± Le¶nic± (Lesna) wraz z ł±k± i wysp±.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 135 E, nr 96, s. 5.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów