Rozmiar: 15909 bajtów

- 0977 -

1354

Czamborius, wójt dziedziczny Leśnicy (Lesna), sprzedał 4 grzywny rocznego czynszu z wójtostwa tamże.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 135 E, nr 96, s. 5.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów