Rozmiar: 15909 bajtów

- 0978 -

1354

Małgorzata (Margaretha), wdowa po Helwiku z Sołtysowic (Heluicus de Molnsdorf), mieszczaninie wrocławskim, sprzedała Annie Sydinbergin (Anna) za 100 grzywien swój młyn nad Leśnicą (Lesna).

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 135 E, nr 96, s. 5.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów