Rozmiar: 15909 bajtów

- 0979 -

1354

Przecław (Preczlaus), biskup wrocławski, nadaje Janowi (Johannes), proboszczowi kościoła pod wezwaniem św. Andrzeja w Zabrzu (Zabrze), i jego następcom 1 1/2 łana ziemi w Zabrzu (Zabrze).

Regest: Z. f. G. Schl., XXXVI, z. 2, s. 417.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów