Rozmiar: 15909 bajtów

- 0980 -

1354

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy, sprzedaje mieszczanom chojnowskim Eberhardowi Pflugowi (Eberhardus Pflug) i Marcinowi (Martin) Wellerowi zarośla przy młynie k. bramy bolesławieckiej w Chojnowie.

Regest: Th. Scholz, Chronik der Stadt Haynau, Haynau 1869, s. 30.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów