Rozmiar: 15909 bajtów

- 0981 -

1354

Karol, król czeski i rzymski, odnawia zarządzenie swego ojca Jana Luksemburskiego, nakazujące zlikwidowanie wszelkich urządzeń wodnych na Odrze, utrudniających żeglugę, rybołówstwo i handel.

Regest: A. Weiss, Chronik der Stadt Breslau, Breslau, 1888, s. 251.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów