Rozmiar: 15909 bajtów

- 0982 -

1354, 8 I, Świdnica?

fer. quarta proxima post Epyphaniam Domini

Agnieszka, ksieni klasztoru trzebnickiego (Agnes ... abbatissa ... Trebnicensis), stwierdza, że w obecności Mikołaja Tarchala (Nycolaus), wójta trzebnickiego (Trebnicensis), jako pełnomocnika klasztoru trzebnickiego na posiedzeniu sądu gajonego w Domaniowie (Thomaskirche), po wyborze wójta Heynuschkona z Radłowa (Heynuschko de Radilwicz), wobec ławników, tejże wsi, a mianowicie: Nykusza Quoczila (Nycusch Quoczil), Piotra Zecha (Petrus Zech), Szczepana Schirke (Scepanus), Mikołaja Ysiga (Nycolaus Ysig) i Mikołaja, syna Hofmana (Nycolaus filius Hofmani), Jesko Tabernator zobowiązał się płacić Cunczkonowi z Domaniowa (Cunczko de Thomaskirche), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), 2 grzywny rocznego czynszu z karczmy w Domaniowie, które pierwotnie należały do sołectwa w tej wsi.

Dwie pieczęcie: ksieni i klasztoru trzebnickiego.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 125, nr 205.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów