Rozmiar: 15909 bajtów

- 0983 -

1354, 13 I, Otmuchów (Othmuchow)

Id. Januarii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislauiensis), na prośbę Heyncona de Lubschicz (Heynco), właściciela wsi Grudynia Mała w dystrykcie kozielskim (parva Grudyn ... Coslensis districtus), a za zgodą Jana de Sedlecz (Johannes), dziekana wrocławskiego (Wratislauiensis), nadał ksieni i całemu klasztorowi dominikanek w Raciborzu (Ratibor) dziesięcinę snopową z w.w. wsi, należącą do stołu biskupiego.

Świadkowie: kanonicy wrocławscy: Piotr z Bytomia (Petrus de Bytom), Jakub Augustini (Jacobus), protonotariusz dworu biskupiego, Mersanus z Pogorzeli (Pogrella), brat biskupa, Ramvoldus, Heydenricus i Peczco, bracia zwani Sthosche, i Albert z Zatora (Albertus de Zator), notariusz dworu biskupiego.


Druk: CDS, II, s. 154, nr 47.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów