Rozmiar: 15909 bajtów

- 0984 -

1354, 21 I, Świdnica (Swydnicz)

in sente Agneten tag

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke ... Herczoge in Slezien, Herre von Furstenberg und czur Swydnicz), stwierdza, że Petsche Doring (Dorink), jego matka Elske i jego żona Elske sprzedali Mikołajowi von Sachinkirchen (Nickel) folwark (Vorwerk) w Zebisdorf w okręgu świdnickim (Wichpildis czur Swydnicz) ze wszystkimi prawami i powinnościami, który posiadali jako lenno. Książę jednocześnie nadaje nabywcy ów folwark (Vorwerk) w lenno.

Świadkowie: Kekel von Cyrnen, Ulrich Schan, Reyntsch Schaff, Cunat von Czedlicz, Rudeger Wiltberg, marszałek książęcy, Nickel von Syffredow, Petsche z Włodzic Wielkich (Valdicz) i Piotr von Czedlicz (Petir), pisarz krajowy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Świdnicy, 1354, 21 I, Świdnica.
Kopia: nowożytna niem., tamże.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów