Rozmiar: 15909 bajtów

- 0985 -

1354, 22 I, Awinion (Auinion)

XI Kal. Februarii. Anno secundo

Ernest, arcybiskup praski (Arnestus archiepiscopus Pragensis), zwraca się z prośbą do papieża Innocentego VI o potwierdzenie związku (unio) kościoła w Kostomlat z klasztorem kanoników regularnych NMPanny w Kłodzku (Glacz).

Druk: MBV, II, s. 94, nr 108.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów