Rozmiar: 15909 bajtów

- 0987 -

1354, 22 I, Awinion (Auinion)

XI Kal. Februarii. Anno secundo

Papież Innocenty VI wyraża zgodę, aby spowiednik Władysława, syna księcia cieszyńskiego (Wladislaus natus Kazimiri ducis Tessinensis), udzielił mu odpustu zupełnego w godzinę ¶mierci.

Regest: MBV, II, s. 82, nr 194.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów