Rozmiar: 15909 bajtów

- 0989 -

1354, 27 I, Awinion (Avinion)

VI Kal. Februarii. Pontificatus nostri anno secundo

Papież Innocenty VI (Innocentius) na pro¶bę Ernesta, arcybiskupa praskiego (Arnestus archiepiscopus Pragensis), oraz prepozyta klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku (Glacz) zatwierdza nadanie w.w. dla tegoż klasztoru ko¶cioła w Kostomlat w diecezji praskiej (Pragensis) wraz z dochodami z dn. 21 III 1352 r. (por. nr 647).

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 149.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów