Rozmiar: 15909 bajtów

- 0990 -

1354 8 II, Ziębice (Munstirberg)

Sabbato proximo post diem purificationis beate gloriose Virginis Marie

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nicolaus ... dux Slezie et dominus in Munstirberg), na prośbę klasztoru henrykowskiego (Heynrichow) postanawia, iż opat i zakonnicy wspomnianego klasztoru nie będą podlegać w sprawach karnych sądownictwu książęcemu, opat ma wyłączne prawo sądzenia swoich poddanych we wszystkich sprawach, a on sam ma odpowiadać przed właściwym sobie sądem kościelnym.

Świadkowie: Henryk de Stercza (Heynricus), Rudgerus Junior de Hugowicz, rycerze, Heynco de Bischofshem, Piotr z Domanic (Petrus de Domancz), Jeschko z Targowicy (Targowicz), Henryk de Beczczow (Heynricus), Mikołaj de Ponkow (Nicolaus), notariusz książęcy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Dok. klasztoru w Henrykowie, nr 110(1354, 8 II, Ziębice).


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów