Rozmiar: 15909 bajtów

- 0991 -

1354, 9 II, Wińsko k. Wołowa

Jesco, rektor kościoła w Wińsku, kapelan Konrada, księcia Śląska i pana Oleśnicy, stwierdza, iż Mikołaj (Nicolaus) sprzedal Bartłomiejowi (Bartholomeus) swoje sołectwo w Kleszczowicach (Clescowitz), należące do kościoła NMPanny, celem lokacji na prawie niemieckim, określając szczegółowo jej zasady.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 3, s. 847, nr 997; H. Schubert, Chronik der Stadt Winzig Winzig 1914, s. 115.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów