Rozmiar: 15909 bajtów

- 0993 -

1354, 12 II, Wrocław (Wratislauia)

II Id. Februarii

Andrzej de Rosslawicz, kantor i oficjał wrocławski (Andreas ... Wratislauiensis) stwierdza, iż w jego obecności bracia: Henryk (Henricus), Piotr (Petrus) i Gollinus, synowie Jana de Lubyk (Johannes), mieszczanina wrocławskiego (Wratislauiensis), zobowiązali się płacić 8 grzywien rocznego czynszu z folwarku (allodium) Burk Nuwenburg inaczej Januschewicz położonego koło Kleciny (Kletkendorf) na utrzymanie altarzysty i ołtarza św. św. Piotra i Jakuba Apostołów w kościele Św. Elżbiety we Wrocławiu (Wratislauia), ufundowanego niegdyś przez kupca wrocławskiego Konrada de Rychinbach (Conradus), który płacił również na ten sam cel z 8 łanów w.w. fołwarku (allodium). Folwark ten kupił od niego za 80 grzywien Jan de Lubyk (Johannes). Oficjał zatwierdza ten dokument.

Świadkowie: Mikołaj z Lwówka (Nicolaus de Lewmberg), prezbiter, Jan z Leśnicy (Johannes de Lesna), proboszcz w Strzeganowicach (Streganewicz), Hellenboldus de Leuchtendorf, mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis), Jan Modlici (Tohannes), notariusz publiczny.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Wrocławia, 1354, 12 II, Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów