Rozmiar: 15909 bajtów

- 0995 -

1354, 18 II, Awinion (Auinion)

XII Kal. Marcii. Pontificatus nostri anno secundo

Papież Innocenty VI (Innocentius) pozwala klasztorowi premonstratensów św. Wincentego we Wrocławiu (prope Wratislauiam) przyjmować od braci tego klasztoru dobra ruchome i nieruchome.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 339.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów