Rozmiar: 15909 bajtów

- 0996 -

1354, 22 II (Wrocław?)

die et festo cathedre sancti Petri Apostoli

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislauia) sprzedają za 150 grzywien szpitalowi joannitów pod wezwaniem Bożego Ciala we Wrocławiu 4 1/4 łana bez 1 pręta ziemi, położonej k. bramy świdnickiej (Swidnicensis) we Wrocławiu. Jednocześnie wystawcy zobowiązują się przestrzegać wszystkich praw w.w. klasztoru do innych 26 prętów oraz do dóbr leżących w folwarku (allodium) Gaj (Herdan).

Kopia: łac., WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 23 (Antiquarius), s. 22-24.
Druk: A. Knoblich, Geschicbte der St. Corporis Christi - Pfarrei in Breslau, Breslau 1862, s. 153-155.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów