Rozmiar: 15909 bajtów

- 0999 -

1354, 23 II, Wołów (Wolaw)

Sonntage vor Vastnach

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy (Wentzlaw ... Herczog in Slezien un Herre zur Liegnitz), zobowiązuje się załatwić w przeciągu 14 dni ze swym teściem Kazimierzem, księciem cieszyńskim (Theshin), sprawę przekazania przez niego w ciągu jednego roku na ręce Konrada (Conrad), księcia oleśnickiego, jego ojca Konrada (Conrad), księcia oleśnickiego, oraz panów: Henryka von Landiskron, Puppe von Hugewicz i Lutolda von Lobil (Lutold) 2000 grzywien jako posag swojej córki Agnieszki, żony Konrada (Conrad), księcia oleśnickiego. Jeżeli wystawca nie wywiąże się ze swych zobowiązań w pierwszym terminie, to przyrzeka załatwić tę sprawę w okresie następnych 14 dni przy okazji pobytu we Wrocławiu (Breczlaw).

Druk: Siles. rer. script., III s. 122, nr 129.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów