Rozmiar: 15909 bajtów

- 1000 -

1354, 1 III, Legnica

Sabbato ante dominicam Inuocauit

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy, stwierdza, że Reynscho Curdebok i Małgorzata (Margaretha), wdowa po Gunterze Curdebok (Guntherus), oraz jej córka Katarzyna (Katherina) odstąpili klasztorowi benedyktynek w Legnicy folwark (allodium) w Babinie (Babin). Książę zatwierdza tę darowiznę i przekazuje nadany folwark Franczkowi (Franczco), wójtowi legnickiemu, jako prokuratorowi w.w. klasztoru.

Świadkowie: Wilricus i Henryk (Heynricus), bracia de Landiscron, Gawinus, Magnus, Henryk Abestacz (Henricus), Mikołaj Bauarus (Nicolaus) i Mikołaj, pierwszy dziekan legnicki (Nicolaus ... Legnicensis).


Regest: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 138, nr 200.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów