Rozmiar: 15909 bajtów

- 1002 -

1354, 2 III, Awinion (Auinion)

VI Non. Marcii a. secundo

Papież Innocenty VI na prośbę Anny, królowej czeskiej i rzymskiej (Anna Romanorum et Bohemiae regina), poleca Ernestowi, arcybiskupowi praskiemu (Pragensis), troszczyć się o prowizję i kanonikat z ekspektatywą na prebendę w kościele wrocławskim (Vratislauiensis) dla Piotra, syna Piotra de Janowicz, ochmistrza dworu.

Regest: MBV, II, s. 93, nr 219.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów