Rozmiar: 15909 bajtów

- 1005 -

1354, 13 III, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quinta post dominicam quo Reminiscere cantatur in ecclesia Dei

Konrad de Falkinhain, starosta wrocławski (Conradus ... Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Wawrzyniec (Laurencius), syn Gyskona Glesila (Gyskonus Glesil), mieszczanina wrocławskiego (Wratislauiensis), sprzedał za 15 grzywien Henrykowi z Psiego Pola (Henricus de Hundisfelt) i jego żonie Klarze (Clara) oraz ich następcom wszystkie swoje dobra w Swojcu (Swoycz), które niegdyś posiadał Henryk Thuringus (Henricus, Heinko), wraz ze wszystkimi prawami i korzyściami. Starosta zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jano de Borsnicz, Peczko Sbramer, Hanko Persk, Henryk z Sołtysowic (Henricus de Molnsdorf), Peczko de Riechenbach, Hanko z Krakowa (Cracouia), Rudger Steinkeler i Mikołaj de Richinbach (Nicolaus), feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).

Pieczęć księstwa wrocławskiego.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Wrocławia, 1354, 13 III, Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów