Rozmiar: 15909 bajtów

- 1006 -

1354, 20 III

XIII Kal. Aprilis

Karol, król rzymski i czeski (Carolus Romanoram et Bohemiae rex), podnosi hrabstwo luksemburskie (Lucemburg) do rangi księstwa i ustanawia w obecności m. in. Władysława, księcia cieszyńskiego (Vlodislaus dux Teschinensis), księciem tamże swojego brata Wacława.

Regest: CDM, VIII, s.193, nr 258.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów