Rozmiar: 15909 bajtów

- 1007 -

1354, 21 III, Legnica (Legnicz)

an deme Vrytage vor Mittevasten

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke ... Herczoge in Slezien Herre von Furstinberk und czur Swidnicz), stwierdza, że Przecław, biskup wrocławski (Preczlaw Byschoff czu Breczlaw), w rekompensatę za pomoc wyświadczoną jemu i kościołowi odstępuje wystawcy dożywotnio zamek i wieś Ujeździec (Geseze) ze wszystkimi prawami i korzyściami. Książę równocześnie zwalnia biskupa od płacenia Fritschen von Dalewicz pieniędzy z tytułu posiadanych dochodów w w.w. wsi.

Świadkowie: Cunad von Cedelicz, Rudiger von Wiltbergk, marszałek książęcy, Nickel von Syfridow, Mikołaj von Sachinkirche (Nickei), Alleksy, pisarz dworu książęcego.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., AA Wrocław, sygn. II 36.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów