Rozmiar: 15909 bajtów

- 1010 -

1354, 26 III, Oleśnica (Olsna)

fer. IV ante dominicam Judica

Konrad, książę Śląska i pan Oleśnicy (Conradus ... dux Zlezie et dominus Olsniczensis), nadaje w lenno Thamonowi de Hayn (Thamonus) dwie wsie: Canchinet i Comel w dystrykcie sycowskim (Warrembergensis districtus) wraz ze wszystkimi prawami i korzyściami, w zamian za odstąpienie wsi Smardzów w dystrykcie oleśnickim (Smarschow ... Olsniczensis districtus), w której Thamon zatrzymał dożywotnio korzyści płynące ze zwierzchniego prawa książęcego.

Świadkowie: Poppo de Hugwicz, Peregrinus de Wesinburk, Konrad Corczewiz (Conradus), Peczco Corman, Mikołaj z Przesieki (Nicolaus de Henchin). Datum per manus Jana Remundi, (Johannes).


Druk: Siles. rer. script., III, s. 133, nr 154.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów