Rozmiar: 15909 bajtów

- 1011 -

1354, 27 III, Oleśnica (Olzna)

fer. V proxima ante dominicam Judica

Pasco de Rosenthal, poddany (homo ducis) Konrada, księcia Śląska i pana Oleśnicy, nadaje swojemu zięciowi Gelfredowi (Gelfredus) wszystkie swoje posiadłości w Kłokoszycach w dystrykcie oleśnickim (Glogschitz ... districtus Olsnicensis). Książę zatwierdza tę darowiznę.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 58, s. 1091, nr 43.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów