Rozmiar: 15909 bajtów

- 1012 -

1354, 31 III, Awinion (Avinion)

II Kal. Aprilis

Papież Innocenty VI (Innocentius) na prośbę Karola, króla czeskiego i rzymskiego (Carolus Romanorum et Boemie rex), udziela dyspensy zawartemu związkowi małżeńskiemu między Albertem, księciem Bawarii (Albertus dux Bavarie) a Małgorzatą, córką Ludwika, księcia Śląska i pana Legnicy (Margareta ... Ludovicus dux Legnicensis), spokrewnionych ze sobą w czwartym stopniu dotykającym trzeciego.

Druk: VMPL, I, s. 554, nr 733.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów