Rozmiar: 15909 bajtów

- 1013 -

1354, 31 III (Wrocław)

ultima die Marcii

Wilhelm, opat klasztoru premonstratensów św. Wincentego we Wrocławiu (Wilhelmus ... prope Wratislauiam), stwierdza, że Henryk, z Pszenna (Henricus de Waczinrode) w obecności swojego syna Haula, scholastyka przy kościele Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislauia), przekazał testamentem drugiemu, swojemu synowi imieniem Ade, 11 łanowy folwark (allodium) w Sanschino położony w pobliżu Wrocławia (apud civitatem Wratislauiain situm). Opat zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Jan Pastericz (Johannes), przeor klasztoru św. Wincentego, Jan z Ziębic (Johannes de Munstirberg), podprzeor tego klasztoru, Hermannus de Lossyn, rektor kościoła, Mikołaj de Lypa (Nicolaus), spichlerzowy, Deynhardus de Cunczendorph, piwniczy, Jan Platneri (Johannes) chórowy, Haulus z Pszenna (Waczinrode), Mikołaj z Trzebnicy (Nicolaus de Trebnicz), Piotr z Pszenna (Petrus de Waczinrode), mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis), i Walter de Elyaschwicz (Waltherus), doradca opata.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 340.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów