Rozmiar: 15909 bajtów

- 1015 -

1354, 7 IV, Maniów Wielki (Monow)

VII Id. Aprilis

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolco ... dux Slesie et dominus in Furstinberg et in Swydnicz), stwierdza autentyczność 3 dokumentów przedstawionych przez kapitułę wrocławską (Wrat[islauiensis]), dotyczących wsi Hohendorf (Hoyndorf), mianowicie: 1334, 8 III (por. R. z. schl. Gesch., nr 5313); 1334,18 III (tamże, nr 5314) i 1346, 15 V (por. Regesty śląskie pod red. W. Korty, Wrocław 1975, t. I, nr 465.

Świadkowie: Bolko, książę opolski (Bolco dux Opoliensis), siostrzeniec wystawcy, Kuno, Jan de Hokkinnburg (Johannes), wuj wystawcy, Mikołaj de Siffrydow, Mikołaj Sachinkirche (Nicolaus), Coppo de Czedlicz, Cumannus de Sydlicz, Reynczco Schaf, Herman (Hermannus), notariusz książęcy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. B 6.
Kopia: łac., tamże, Liber Niger, s. 77 b.
Druk: J. Heyne, Dokumentirte Geschichte des Bisthums Breslau, Breslau 1864, II, s. 380-381, przyp. 2.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów